Angst, stress og øget senisitivitet

Børn og unge med angst, stress og øget sensitivitet har et nervesystem, der ofte er konstant på overarbejde og deres alarmberedskab(amygdala oppe i hjernen) har været aktivt alt for længe. Dette giver kropslige symptomer som:

  • Hovedpine
  • Mavesmerter
  • Muskelspændinger
  • Træthed
  • Kropslig uro
  • Problemer med at finde roen i sig selv - slappe af og sove

Deres adfærd kan være indadvendt, trække sig fra fælles skabet eller bliver mere urolige og udadvendte

Annemette tilbyder behandlinger, hvor hun kombinerer massage, zoneterapi, yogaøvelser/åndedrætsøvelse og motoriske øvelser – sammensættes efter det enkelte barns behov.

Vi taler om hvordan psyken og kroppen hænger sammen og barnet og den unge bliver introduceret for redskaber og håndteringsmuligheder, når angsten, stressen, sensitiviteten melder sig.

Hun har fokus på barnets/den unges sansesystem og hvor der er høj og lav tolerance i forhold til sansning.

Annemette tilbyder følgende behandlinger:

Første besøg i klinikken eller hjemme hos jer – afdækning af hvad fylder i barnet/den unge, symptomer, afdækning af sansesystem mm – plan for behandling. Evt. en kort behandling. Varighed ca. 1,5 timer.

Efter følgende behandlinger til barnet/den unge ca. 60 min. varighed.

Opfølgning på behandlingen.